סרטים לכל סוגי המדפסות

About

קראו מאמר זה כדי ללמוד על היתרונות של שימוש במדפסות Retransfer ליצור תגי זיהוי, כרטיסי בקרת גישה, וכרטיסי מתנה.

ישנם שני סוגים של טכנולוגיית הדפסה סובלימציה בשוק הכרטיסים! Transfer ו הדפסת Retransfer מציעה איכות ההדפסה הגבוהה ביותר 300 dpi
עד 16.7 מיליון / 256 גוונים לכל פיקסל של כל מדפסות הכרטיס!

מדפסות Retransfer, כמו PRIMA 4 של MAGICARD  המשתמשת  בתהליך דו-שלבי הנקרא (Reverse Thermal Image Transfer) העברת תמונה תרמית הפוכה להדפסה על גבי תג הזיהוי. התמונה ההפוכה מודפסת על גבי סרט גמיש, שקוף, אשר לאחר מכן מתמזג עם הכרטיס באמצעות חימום.התוצאה היא תג זיהוי שהוא עמיד יותר כאשר הסרט השקוף פועל גם כציפוי מגן ששומר את התמונה מדהייה לאורך זמן.

magicard_ribbons product (1)  productPrima4 4pp USLTR - 10:Prima44PPUSLTR issue 1.07Retransfer Printing Infographic

Card Front
Card Back
Card Front
Card Back
Card Front
Card Back
Card Front
Card Back

מעוניין בכרטיסי פלסטיק איכותיים? מעוניין בכרטיסי ביקור מיוחודים? מעוניין להקים מועדון לקוחות? פנה אלינו עוד היום וקבל את הצעה המשתלמת ביותר לכרטיסים הטובים ביותר בארץ! אספקה מהירה במיוחד !!!

מאשר קבלת הודעות ועדכונים בדוא”ל

בלעדי ל-LS Card מדפסות-כרטיסים-הכוללות-הדפסת הולוגרמה HOLOKOTE

חדש ב-LS Card

מחלקת שירותי דפוס

חדש ב-LS Card

מחלקת שירותי דפוס

בין לקוחותינו

Clients